Sản phẩm

Bình xà phòng đá

– Loại đá: đá tự nhiên nguyện khối

– Kích thước: cao 20cm

Tư vấn sản phẩm

Gửi yêu cầu liên hệ