Sản phẩm

Bồn tắm đá cuội tự nhiên

– Loại đá: đá cuội tư nhiên nguyên khối

– Kích thước: 160 x 100 x 60cm – 240 x 160 x 80cm

Tư vấn sản phẩm

Gửi yêu cầu liên hệ