Sản phẩm

Đèn đá cẩm

– Loại đá: đá tự nhiên nguyên khối

– Màu đá: đá cẩm xám

– Kích thước: cao 140cm

Tư vấn sản phẩm

Gửi yêu cầu liên hệ