Sản phẩm

Đèn đá trắng

Đèn đá trắng Hùng Lam

– Loại đá: đá tự nhiên nguyên khối

– Màu đá: đá trắng

– Kích thước: cao 190cm, 140cm, 130cm

Tư vấn sản phẩm

Gửi yêu cầu liên hệ