Phù Điêu Tượng Phật Thích Ca Toạ Thiền Dưới Gốc Cây Bồ Đề

quantriweb 15/01/2024
Đánh giá post này

Phù Điêu Tượng Phật Thích Ca Toạ Thiền Dưới Gốc Cây Bồ Đề

-Được chạm khắc tỉ mỉ dưới bàn tay Nghệ Nhân lâu năm nhiều kinh nghiệm tại xưởng điêu khắc Hùng Lam.

-Dá granite nguyên khối tự nhiên, bênd bỉ trường tồn mãi mãi với thời gian.

-Bên cạnh đó Hùng Lam có nhận điêu khắc phù điêu theo mẫu và kích thước quy cách bên khách hàng